Siste nytt

 • Fellessamling fredag 29 september.

  Fredag i veke 39 var elevar og vaksne samla i gymsalen for fellessamling. 6 klasse hadde ansvar og stod for underhaldninga, denne gongen. Klikk på bilete for å lese meir og sjå utval av bileter frå samlinga.

 • BLIME dansen 2017

  Klokka 12 på fredag 22. september dansa tusenvis av skuleelevar BlimE-dansen samstundes over heile landet. Klikk på bilete over, for å lese meir og sjå video frå årets BlimE dans.

 • Nye syklar frå FAU:)

  FAU har kjøpt inn 10 nye flotte raude syklar som er til utlån til elevane på skulen og SFO. Me er voldsomt takknemlege for den flotte gåva og syklane har blitt godt mottatt av både elevar og vaksne på skulen. Her viser me nokre av elevane og vaksne på SFO. Dette er stas:) Trykk på overskrifta for nokre bilete og ein liten filmsnutt.

 • Skuleruta for Åkra skole 2017 - 2018

  Nedanfor er lenka til skuleruta som blei vedteken i SU 19. juni 2017. Merk dykk at SFO har planleggingsdagar samstundes med skulen. Det medfører at SFO er stengt når skulen har planleggingsdagar. På grunn av at skulen no skal bruka iPad i læringsarbeidet, har me vert nøydde til å endra på ein av planleggingsdagane våre. Planleggingsdagen 22. januar 2018 er p.g.a. dette flytta til onsdag 18. oktober.

 • Sykle til skulen?

  Skulen har sendt heim som ranselpost eit skriv angåande sykling til og frå skulen, og sykling i friminutta. Les gjennom dette og ta gjerne ein samtale om trafikksikkerheit saman. Du kan lesa skrivet ved å trykkje på overskrifta.

 • Bestilling av skolemjølk er no opna

  No har vi opna for at foreldre/foresatte kan bestilla skolemjølk og andre produkter via denne lenka: https://www.skolelyst.no/ Vi har dette året opna for at ein kan bestilla mykje forskjellig til skulemåltidet. Ein kan i år velgje mellom: mjølk, fruktdrikk, smoothie, yoghurt og graut. Me vonar dette vil falle i smak. Les meir om dette på nettsida til skolelyst.


Åkra skole
Postboks 64 4296 ÅKREHAMN Tlf: 52812222
2797 Bilde av skolen
Null mobbing